Reports and Public Statements issued by CESS

CESS statement concerning the detention of doctoral student Xiyue Wang

October 13, 2017

CESS released a statement that is available at http://www.centraleurasia.org/xiyue-wang.

CESS Taskforce on Fieldwork Safety - Final Report

March 6, 2016

After incidents involving researchers from the Central Eurasian Studies Society (CESS) scholarly community in 2014, CESS in 2015 created a Task Force on Fieldwork Safety (TFFS). The TFFS’s charge was to learn scholars’ perceptions of risks and safety concerns involved with conducting fieldwork in Central Eurasia, to assess the conditions for conducting such fieldwork, and to provide recommendations for CESS as an academic society to consider.

The TFFS has issued its final report — a document sure to prompt important discussions in our various scholarly communities.  We look forward to carrying these conversations forward, as they are crucial to our common scholarly purpose.

As this represents a tremendous amount of (volunteer!) work, I would like to extend my heartfelt thanks to the members of the TFFS for all they have contributed:

  • Dr. Noor Borbieva, Department of Anthropology, Indiana University-Purdue University, Fort Wayne
  • Dr. Krista Goff, Department of History, University of Miami
  • Dr. John Heathershaw, Department of Politics, University of Exeter (Chair)
  • Dr. Jennifer Murtazashvilli, Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh
  • Dr. Chris Whitsel, Department of Sociology, North Dakota State University

Ed Schatz
Immediate Past-President, CESS

The CESS Taskforce's Final Report in PDF format is linked here.

Statement of the Central Eurasian Studies Society Regarding Academic Freedom in Turkey

January 21, 2016

The Central Eurasian Studies Society (CESS) expresses its deep concern about the treatment of academics who signed a petition critiquing the Turkish government’s policies toward minority Kurds.  CESS stands in solidarity with all academics who wish in their private or professional capacity to express opinions about important matters of the day, including political ones.  CESS is distressed by reports that those who expressed their opinion via the petition could face prosecution for alleged "terrorist organization propaganda."  CESS is further concerned about a climate of intimidation that signatories of the petition are reported to face in their university environments.  Turkey has enjoyed a strong reputation as a country that values pluralism and vibrant public debate, and the aforementioned developments risk destroying that reputation — a reputation that has been an important basis for Turkey's standing in the world and its progress and prosperity.  As a scholarly association, we stand firmly behind the principle of academic freedom and call upon Turkish authorities to respect this principle without condition.

CESS Statement in Turkish

21 Ocak 2016
[PDF version]

Bizler, önemli bulduğu güncel konularda kişisel ve/veya profesyonel görüş -siyasi olanlar dahil- bildiren tüm dünya akademisyenleriyle dayanışma içindeki Orta Avrasya Çalışmaları Derneği (CESS) üyeleri olarak, Türk Hükümetinin akademisyenlerine karşı tutumundan rahatsızız. Hükümetin Kürt azınlığa yönelik politikasını imzalı dilekçe yayınlayarak eleştiren akademisyenlere yönelik yürütülen karalama kampanyasını kınamaktayız. Görüşlerini adı geçen dilekçe ile bildirenler hakkında ‘terörist örgütlenme propagandası’ iddiası ile kovuşturma açıldığına dair belgeler bizi ziyadesiyle rahatsız etmektedir. CESS üyeleri ayrıca, dilekçeyi imzalayanlara karşı kendi üniversitelerinde korkutma/yıldırma ortamının yaratılmasından fevkalade tedirgindir. Kalkınma hamleleriyle özel bir refah modeli oluşturduğunu ve kamuya açık şeffaf tartışma ortamını çoğulculuk ilkesiyle desteklediğini düşündüğümüz Türkiye’nin dünya ölçeğindeki itibarının, bu menfi gelişmelerden zarar gördüğü de aşikârdır. Akademik özgürlük ilkelerinin arkasında durma kararlılığındaki akademik bir dernek olarak, Türk yetkililerden bu ilkelere kayıtsız şartsız saygı göstermelerini talep etmekteyiz.